Poradnia Onkologiczna

Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, bud. CDiLND, parter, gab. 2, 9

Rejestracja: tel. 91 425-0490

W Poradni Onkologicznej udzielane są specjalistyczne konsultacje u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już z rozpoznaną chorobą, w szczególności nowotworów przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki, nowotworów tkanek miękkich i skóry, nowotworów piersi.

Główny zakres działalności Poradni obejmuje:

  • planowanie niezbędnych badań diagnostycznych u chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej
  • prowadzenie leczenia w zakresie ambulatoryjnym
  • kwalifikację chorych do leczenia operacyjnego (technikami tradycyjnymi i małoinwazyjnymi) w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • opiekę poszpitalną oraz badania kontrolne u chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej
  • zabiegi diagnostyczne /biopsje/
  • małe zabiegi chirurgiczne zwłaszcza w obrębie skóry i tkanki podskórnej dotyczące nowotworów łagodnych m.in.: wycięcie znamion barwnikowych, włókniaków, tłuszczaków oraz nowotworów złośliwych w ramach chirurgii jednego dnia
  • diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorób piersi

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00