Skargi Pacjentów

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent lub osoba go reprezentująca może:

  • Zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrektora ds. lecznictwa placówki (budynek DYREKCJI, w dni robocze, w godz. 8:00 - 14:00)
  • Złożyć skargę na piśmie w Księdze uwag pacjentów lub w Dziale Organizacyjno-Prawnym (budynek DYREKCJI, w dni robocze, w godz. 8:00 - 15:00)

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skargi pisemne, które nie zawierają imienia i nazwiska lub kontaktu (telefonu czy adresu) do osoby, która ją wniosła, nie będą rozpatrywane.

Można ją złożyć także elektronicznie, przez formularz kontaktowy.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00