Wypis ze Szpitala

W momencie zakończenia hospitalizacji pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej zawierającej informację o przebiegu hospitalizacji oraz zalecenia poszpitalne, w tym o przepisanych lekach i skierowaniach. W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy - niezbędnym jest przekazanie przez pacjenta numeru NIP pacjenta i zakładu pracy pacjenta. w Szpitalu wystawiane są zaświadczenia elektroniczne.

Pacjentom uprawnionym, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje transport sanitarny, który organizowany jest przez personel kliniki/oddziału, w której pacjent był leczony.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00