Dostępność architektoniczna

Obsługa osób niepełnosprawnych w Szpitalu

Symbol niepełnosprawności
 Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:

 • osoby przybranej, czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienia swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat - Kancelaria Szpitala, wejście główne (od lądowiska), budynek Administracja II, pokój 1.14.
 • kontakt poprzez:
  • wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przesłanie faksu pod nr 91 425 30 01; tel. 91 425 30 02 (biuro Dyrektora)
  • pocztą tradycyjną na adres Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
 • Szpital zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego, zatrudniając 3 pracowników, w Szpitalu i Przychodni Specjalistycznej.
 • w sprawach szczególnych, z wyłączeniem sytuacji nagłych osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania osób głuchoniewidomych) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

pisemnie na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W w/w zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko Pacjenta, nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • sposób kontaktu (e mail, nr. telefonu),
 • termin wizyty w poradni lub pobytu na oddziale

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Dyrekcją Szpitala

W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją, Szpital udostępnia pomieszczenie znajdujące się budynku Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej (wejście „C” lub „D” piętro IV - winda), pokój nr 403. Spotkanie należy uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu (91) 425 30 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

Parking z miejscami dla niepełnosprawnych
 Parking

Szpital zapewnia osobom niepełnosprawnym bezpłatne miejsca parkingowe. z uprawnień tych korzysta osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem samochodowym, a także osoba, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymująca się kartą parkingową. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego – w widocznym miejscu przedniej części pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności.

Miejsca parkingowe
 • 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy głównym wjeździe na teren Szpitala, po lewej stronie (wjazd od strony lądowiska dla śmigłowców),
 • na wysokości dobudowy klatki schodowej Bloku Operacyjnego jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po prawej stronie wejścia „C”) – w chwili obecnej miejsce wyłączone z użytkowania – lokalizacja namiotu do wstępnej segregacji pacjentów SOR-u),
 • 5 miejsc postojowych przy lokalizacji Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, boczny wjazd do Szpitala przy budynku Św. Mikołaja, wejście „O”, -obecnie 2 miejsca wyłączone ze względu na trwające prace budowlane,

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób z dysfunkcją ruchu,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

Podjazd dla wózków
 Podjazdy

Do głównych szpitalnych wejść do budynków, obsługujących pacjentów prowadzą podjazdy i zjazdy dające możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi:

 • podjazd do głównego budynku szpitala: wjazd do wejścia głównego Szpitala (wejście „C”),
 • podjazdy w Szpitalu wyposażone są dodatkowo w poręcze, aby zapewnić
  bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 • drzwi przy wejściach głównych otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do Szpitala,
 • w punkcie informacyjnym (ochrona Szpitala) przy wejściu głównym dostępny jest pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwą jednostkę szpitala,
 • dojazd do poradni specjalistycznych odbywa się od strony wejścia głównego po nawierzchni asfaltowej i płytkowej do podjazdu (pochylnia dla niepełnosprawnych) prowadzącego do głównego wejścia i holu. Podjazd do budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (barierki ułatwiające poruszanie się),
 • wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest możliwe z poziomu terenu, (wejście „B”), przy wejściu do SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 • dojazd do Oddziału Dziennego Chemioterapii, Poradni, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Zakładu Medycyny Nuklearnej, Pracowni Endoskopii oraz klinik w Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - pochylnia (wejście „N”) lub łagodny wjazd z poziomu terenu (wejście „O”),
 • dojazd dla pacjentów Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (budynek główny Szpitala) – transport odbywa się po nawierzchni asfaltowej i płytkowej prowadzącej do wejścia z poziomu terenu (wejście „I”) lub wejście „B” i windą na poziom „0”,
 • dojazd dla pacjentów Klinik/Oddziałów jest przystosowany dla pacjentów niepełnosprawnych. Wjazdy do oddziałów odbywają się windami w głównym budynku Szpitala oraz Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych,
 • połączenie głównego budynku szpitala z Centrum Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych tunelem podziemnym (winda, poziom „0” przy sali wykładowej do poziomu „-1”) pozwala na wewnętrzne przemieszczanie między budynkami,
 • wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
 • dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami,
 • w obszarach Przyjęć pacjentów znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Toalety

Na terenie Szpitala oraz Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

 • wejście „B” lub „C” (parter), budynek główny po prawej stronie.
 • przychodnia (parter)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (wejście „J”, parter)
 • Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych (wejście „N”, parter).

Winda
 Windy

 • w budynkach Szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające przemieszczanie się niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami budynków,
 • wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem,
 • część wind posiada głośniki, przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały – dogodne dla osób niedowidzących.

Lokalizacja: Police, ul. Siedlecka 2 

 Budynek przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • wejście główne do Szpitala z poziomu terenu,
 • drzwi przy wejściu otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do Szpitala,
 • w budynku (parter) znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem głównym do budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w większości klinik znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku Szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające przemieszczanie się niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami budynków,
 • wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem,
 • wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
 • dojazd: do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską.

Lokalizacja: Klinika Psychiatrii, ul. Broniewskiego 26

 • wejście/podjazd do Kliniki znajduje się w łączniku budynków AB i CD. Wejście dla osób niepełnosprawnych dostępne przez dostosowaną pochylnię. Miejsce parkingowe zlokalizowane obok pochylni. Drugie miejsce parkingowe zlokalizowane przed bramą wjazdową do budynku głównego.
 • winda – dostosowana wielkością dla osób niepełnosprawnych, umożliwia, przemieszczanie między kondygnacjami budynku,
 • toalety – we wszystkich budynkach Kliniki Psychiatrii znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do miejsc użyteczności publicznej

 • warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
 • Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy,
 • Osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psa przewodnika, nie mają obowiązku informować o zaplanowanej wizycie.

Pies asystujący - oznacza odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny uzasadniając brak możliwości zapewnienia dostępności, może zaproponować alternatywny sposób dostępu.

W przypadku niezapewnienia dostępności wnoszący możne złożyć w ciągu 30 dni skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do Prezesa Zarządu PFERON.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00