rejestracja online

Do poradni dla dzieci i młodzieży

Komunikat NFZ

Gdy pacjent dostarcza skierowanie wystawione później niż data wpisu na listę oczekujących czyli: czy data wpisu na listę oczekujących może być wcześniejsza niż data wystawienia skierowania?

Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.

W przypadku zapisów telefonicznych świadczeniodawca może zwrócić się o podanie danych ze skierowania (kto wystawił skierowanie, dane dotyczące świadczeniodawcy, lekarza, informacje o rozpoznaniu lub powodzie przyjęcia), uprawdopodobniając tym samym, że świadczeniobiorca jest w posiadaniu wymaganego skierowania.

W przypadku stwierdzenia, że w momencie dokonywania wpisu na listę oczekujących drogą telefoniczną nie posiadał skierowania, o czym świadczy późniejsza data jego wystawienia, świadczeniodawca powinien skreślić świadczeniobiorcę z wcześniejszego wpisu i ponownie wpisać z datą dostarczenia skierowania, co będzie wiązało się z wyznaczeniem nowego terminu udzielenia świadczenia. Skierowanie z datą wystawienia późniejszą niż data dokonywania wpisu drogą telefoniczną wskazuje na to, że w dniu wpisu na listę oczekujących świadczeniobiorca nie był uprawniony do uzyskania świadczenia.

Podstawa prawna:

  • 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661)

Wydział Spraw Świadczeniobiorców


Szanowni Państwo!

W celu ułatwienia rezerwacji terminu wizyty w Poradni Przyklinicznej Specjalistycznej Przychodni USK1, wprowadziliśmy możliwość rejestracji elektronicznej. Prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

W ciągu 72h (w dni robocze) otrzymacie Państwo drogą elektroniczną wiadomość zwrotną z terminem wizyty.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, niezbędnych do realizacji procesu elektronicznej rejestracji pacjenta (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002.101. 926 ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2013r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, Dz.U.2013.516). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do procesu rejestracji elektronicznej. Jeśli nie wyrażacie na to Państwo zgody, prosimy o rejestrację drogą tradycyjną.

 

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00