Jak poruszać się po Szpitalu

Aplikacja Traffis powstała  w ramach konkursu "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to aplikacja nawigacyjna umożliwiająca sprawne poruszanie się po terenie szpitala USK Nr 1 w Szczecinie. Opracowana została na potrzeby zarówno pacjentów i odwiedzających, jak i personelu medycznego. Ma na celu skrócenie czasu przejścia pomiędzy poszczególnymi (wybranymi przez użytkownika) punktami poprzez optymalizację trasy oraz bieżące wyznaczanie nowych tras w sytuacjach nagłego wyłączenia kluczowych dla komunikacji punktów (z powodów awarii lub działań epidemicznych). Aplikacja charakteryzuje się prostotą użytkowania i czytelną, przyjazną dla użytkownika grafiką. Użytkownik sam wybiera szczegółowość trasy, wpisując odpowiednie dane: może to być zarówno ogólna trasa na dany oddział szpitalny, jak i trasa do wskazanego konkretnego pomieszczenia. Dostęp do aplikacji jest możliwy na kilku poziomach: pacjenci użytkować będą wersję wskazującą trasę z pominięciem miejsc dostępnych jedynie dla personelu. Opcjonalnie można ustawić parametry wyznaczania trasy z uwzględnieniem utrudnień dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Aplikacja wskazuje również istotne z punktu widzenia pacjenta czy odwiedzającego miejsca (tzw. points of interest: np. automaty z kawą, kiosk, bufet czy miejsca charakterystyczne ułatwiające zorientowanie się w lokalizacji).

Instrukcja obsługi:

  1. Należy wybrać punkt docelowy z zamieszczonej listy lub wpisać go we wskazanym miejscu – aplikacja wskaże trasę na planie szpitala.
  2. W przypadku osób niepełnosprawnych można wybrać opcję uwzględniającą ominięcie barier architektonicznych.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00