Twoje serce w naszych rękach

logotyp

 

Informacje

 

Logo serce kardioonkologiaPrognozowany jest dalszy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Jednocześnie poprawia się jakość i skuteczność leczenia przeciwnowotworowego, co sprawia, że jest to coraz częściej choroba przewlekła. Nowe metody leczenia zmniejszają umieralność, zwiększają przeżycie i pozwalają na stosowanie leczenia u nowych grup pacjentów. z obserwacji pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej wynika, że umierają oni najczęściej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, tj.: zaawansowana niewydolność serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, które mogą być indukowane przez chemio i radioterapię.

Wczesna opieka kardiologiczna nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i wczesne wdrożenie terapii zdiagnozowanych chorób pozwolą na większą skuteczność leczenia i zmniejszenie śmiertelności. Wczesne wdrożenie leczenia niewydolności serca, zmniejsza chorobowość i śmiertelność oraz umożliwia skuteczniejsze dostosowanie leczenia przeciwnowotworowego.

Obserwowany stały wzrost zachorowań na nowotwory, a tym samym wzrost liczby pacjentów leczonych preparatami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym to ważny argument dla wdrożenia programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych u chorych onkologicznych.

Każdy pacjent w województwie zachodniopomorskim poddawany terapii o działaniu kardiotoksycznym powinien być objęty usystematyzowanym programem opieki kardiologicznej.

Uczestnictwo pacjenta w Programie polega na udziale w cyklu działań z zakresu porad lekarskich, diagnostycznych i edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Do personelu medycznego zostaną skierowane działania szkoleniowe w postaci konferencji i warsztatów.

Każdy pacjent uczestniczący w Programie zostanie poproszony o wypełnienie ankiety satysfakcji.

Założenia i cele Programu

Program „Prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych” dotyczy wczesnej diagnostyki i profilaktyki powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych onkologicznie. Wpisuje się:

  • priorytet zdrowotny: „zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym: zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu” (Rozp. MZ z 27.02.2018r. w sprawie priorytetów zdrowotnych)
  • w „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024” (uchwała nr 208 RM z 03.11.2015 r.)
  • w „Priorytetach Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego 01.01.2019-31.12.2021”. Priorytet 1: „Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca, udarów mózgu, nowotworów złośliwych (…), w tym obszar 1.7 „Kompleksowa opieka nad osobami dorosłymi oraz dziećmi chorymi na nowotwór”

Głównym założeniem Programu jest doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności  i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego poprzez wczesną opiekę kardiologiczną nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.

Cel

Zmniejszenie zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów leczonych chemio-i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki wśród chorych z grupy wysokiego ryzyka powikłań, uczestniczących w Programie w latach 2020-2022.

Cele szczegółowe

  1. Zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wynikających z kardiotoksyczności leczenia onkologicznego poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii kardiologicznej u co najmniej 90% pacjentów uczestniczących Programie w latach 2020-2022,
  2. Zachowanie ciągłości leczenia onkologicznego u pacjentów zagrożonych ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, u których podjęto działania diagnostyczno-terapeutyczne podczas realizacji Programu w latach 2020-2022,
  3. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach przeprowadzanych w ramach Programu na temat celowości wykonywania i interpretacji badań diagnostycznych, wczesnej opieki i monitorowania kardiologicznego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powikłań,
  4. Zwiększenie poziomu wiedzy u pacjentów uczestniczących w Programie w latach 2020-2022 na temat możliwości prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz zdrowego trybu życia.

Program realizuje Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Kardioonkologii dla Dzieci i Dorosłych

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00