Dziecko w Szpitalu

Rodzice/opiekunowie mogą przebywać wraz z dzieckiem na oddziale - za ich pobyt szpital nie pobiera opłaty.

Uwaga! Istnieją jednak sytuacje, w których lekarz kierujący kliniką/oddziałem może wstrzymać możliwość przybywania wraz z dzieckiem na oddziale (m.in. w przypadku zagrożenia epidemiologicznego).

Niezbędne dokumenty

 • skierowanie od lekarza,
 • dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL, np. dowód osobisty, paszport, akt urodzenia,
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymację szkolną lub tymczasowy dowód osobisty,
 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualne wyniki badań (jeśli posiada),
 • jeżeli opiekunem nie jest rodzic - dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad nieletnim.

Rzeczy przydatne podczas pobytu dziecka w szpitalu

 • przybory toaletowe,
 • bielizna osobista, piżama, szlafrok, dres, skarpetki i kapcie,
 • kubek, miseczka i sztućce,
 • szkolne książki i zeszyty, przybory do pisania i rysowania (na terenie szpitala funkcjonuje szkoła),
 • ulubione zabawki i inne ważne rzeczy dla dziecka i rodzica.

Pozostawienie dziecku jakichkolwiek produktów spożywczych należy zawsze uzgodnić i zgłosić pielęgniarce dyżurnej.   

Ważne!
Pacjencie, nie zabieraj ze sobą przedmiotów wartościowych, gdyż Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.

 

Rodzic/Opiekun dziecka ma prawo

 • wiedzieć – rodzic ma prawo do wyczerpujących informacji na temat sposobu leczenia dziecka (ma także pełne prawo do wglądu w dokumentację leczenia):
  • na co choruje dziecko,
  • w jaki sposób będzie leczone,
  • jakie są możliwe skutki uboczne terapii oraz ewentualne konsekwencje odstąpienia od niej,
  • jak wygląda każde podejmowane badanie oraz zabieg,
  • jak długo orientacyjnie może potrwać cały proces leczenia.
 • wyrazić lub nie zgodę na pobyt,
 • wyrazić lub nie zgodę na każde postępowanie medyczne,
 • być obecny przy udzielaniu świadczeń medycznych - chyba że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego bądź obecność dodatkowych osób zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka,
 • wypisać dziecko - zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice nie wyrażają zgody na kontynuację leczenia i chcą wypisać dziecko do domu, a lekarz ma pewność, że leczenie w dotychczasowej formie jest konieczne. Wówczas lekarze mają prawo wystąpić do sądu opiekuńczego, który podejmuje decyzję, co do zakończenia lub kontynuacji leczenia. Decyzja Sądu jest wiążąca.

Karta Praw Dziecka

 

Europejska Karta Praw Dziecka

 

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu
 • Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym.
 • Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających - bez względu na wiek dziecka.
 • Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.
 • Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.
 • Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.
 • Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi.
 • Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.
 • Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.
 • Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
 • Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00