Komunikat - zmiana nazwy

PUM USK 1 logo PION4x 8
Informujemy, że na mocy Uchwały nr 9/2023 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 1 marca 2023 r., zmianie uległy nazwy podmiotów leczniczych, działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2024 r. nazwa „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” zostaje zastąpiona nazwą Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie”.

Zmiana dotyczy wyłącznie zmiany nazwy Szpitala, wobec czego wszelkie pozostałe dane, w szczególności NIP, REGON, KRS, numery rachunków bankowych, numery telefonów, a także adres siedziby pozostają bez zmian.

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00